Domča

1 minuta čtení

Domča

lektor zdravoťák, student všeobecného lékařství

Môžete sa so mnou stretnúť na kurzoch prvej pomoci, kde sa budem snažiť vám objasniť prakticky aj teoreticky, ako laicky podať prvú pomoc. Na lektorovaní kurzov prvej pomoci ma baví najviac to, keď vidím, že ľudia sú zaujatí výkladom, kladú otázky a hlavne ten aha moment, keď im dôjde, prečo robia dané kroky v istých situáciach.

Ak ma neuvidíte objímať figurínu alebo zakláňať jej hlavu, tak rada trávim čas v prírode alebo behom.

Zpět na všechny články